Kasa fiskalna dla lekarza.

Od jakiegoś czasu pacjenci prywatnego gabinetu pediatrycznego, okulistycznego, internistycznego czy innej specjalizacji wychodzą z paragonami. Lekarze oraz stomatolodzy muszą posiadać kasę fiskalną. Od 1 lipca 2021 r.  są oni zobligowani do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy ONLINE. 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., obligują lekarzy do ewidencjonowania sprzedaży już od pierwszego pacjenta za pomocą kasy fiskalnej. Nie ma znaczenia (choć ten przepis wprowadzono wcześniej), jaki obrót z tej sprzedaży lekarz osiągnął w roku poprzednim, ani ile transakcji wykonał. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na obroty (do 20 000 zł) także przestało obowiązywać.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej obejmuje także lekarzy składających pacjentom wizyty w ich domach.

Kasy fiskalne ONLINE dla lekarzy w 2021r.

W związku z Ustawą o VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 r. wybrane grupy podatników zostały zobowiązane do stosowania kas ONLINE. Ważne jest że w związku z epidemią terminy stosowania kas ONLINE uległy zmianie.

I tak kasy ONLINE zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Kary a kasa fiskalna dla lekarzy

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ONLINE stanowi warunek uzyskania ulgi do 700 zł na każde takie urządzenie. Zwrot za zakup kasy fiskalnej ONLINE mogą otrzymać podatnicy, którzy pierwszy raz zakupują takie urządzenie, oraz podatnicy objęci obowiązkiem jej posiadania.

Z kolei, za spóźnienie się z wprowadzeniem kasy fiskalnej w działalności grożą surowe kary. Przepisy te przewidują odpowiednio karę pieniężną w wysokości 5000 zł za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej wymogów przewidzianych dla kasy ONLINE oraz karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

Wyświetlanie jednego wyniku

Shopping Cart
Scroll to Top